Adomas-auskalnis

Drbiosentez Droglar

Kimyasal zararları olmayan yüzbinin üzerinde doğal olarak kullanılabilen tıbbı bitkiler olsa da insanların yanlış kullanımı yine de hayati risklere sebep olmuştur. Söz konusu bilimsel laboratuvar analiz ve kontrolleri yapılarak üretilmįş olması ve doktor reçetesiyle güvenli ve daha yararlı demektir.